Η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του ΠΟΥ πραγματοποίησε πρόσφατα συνεδρίαση και ανακοίνωσε ότι η παράταση της επιδημίας της νόσου του κοροναϊού το 2019 αποτελεί το καθεστώς του «PHEIC» διεθνούς ενδιαφέροντος.Πώς βλέπετε αυτήν την απόφαση και τις σχετικές συστάσεις;

Η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης αποτελείται από διεθνείς εμπειρογνώμονες και είναι υπεύθυνη για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία (PHEIC) διεθνούς ενδιαφέροντος:
· Εάν ένα περιστατικό συνιστά «επείγον περιστατικό δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος» (PHEIC).
· Ενδιάμεσες συστάσεις για χώρες ή άλλες χώρες που πλήττονται από «έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος» για την πρόληψη ή τη μείωση της διεθνούς εξάπλωσης της νόσου και την αποφυγή άσκοπης παρέμβασης στο διεθνές εμπόριο και τα ταξίδια.
· Πότε να τερματιστεί το καθεστώς των «έκτακτων περιστατικών δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος».

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (2005) και την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, κάντε κλικ εδώ.
Σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες των Διεθνών Κανονισμών Υγείας, η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης θα συγκαλέσει εκ νέου τη συνεδρίαση εντός 3 μηνών μετά τη συνεδρίαση για ένα περιστατικό για να επανεξετάσει τις ενδιάμεσες συστάσεις.Η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020 και η συνεδρίαση συγκλήθηκε εκ νέου στις 30 Απριλίου για να αξιολογηθεί η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού του 2019 και να προταθούν ενημερώσεις γνώμης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε δήλωση την 1η Μαΐου και η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης συμφώνησε ότι η τρέχουσα επιδημία της νόσου του κοροναϊού του 2019 εξακολουθεί να αποτελεί «επείγουσα ανάγκη για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος».
Η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης έκανε μια σειρά συστάσεων σε δήλωση την 1η Μαΐου. Μεταξύ αυτών, η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης συνέστησε στον ΠΟΥ να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για να βοηθήσει στον προσδιορισμό της ζωικής πηγής ιός.Νωρίτερα, η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης είχε προτείνει στις 23 και 30 Ιανουαρίου στον ΠΟΥ και την Κίνα να καταβάλουν προσπάθειες για να επιβεβαιώσουν τη ζωική πηγή της επιδημίας.


Ώρα δημοσίευσης: Ιουλ-20-2022