Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του τρυπανιού tricone;

Τα κομμάτια τρικώνου βασίζονται στην πρόσκρουση του κώνου στο σχηματισμό, τη σύνθλιψη και την ολισθαίνουσα διάτμηση για τη σύνθλιψη του βράχου.

Νέα

Ώρα δημοσίευσης: 17 Ιουλίου 2022